Lions voor geletterdheid in Bergen op Zoom en omgeving

Lions uit Bergen op Zoom zijn plaatselijk, landelijk en internationaal betrokken bij Lions-initiatieven voor geletterdheid.

 

De voorzitters van de landelijke Lionscommissie Lezen en Schrijven en die van de zonecommissie Lions voor Geletterdheid zijn lid van de Lions Club Bergen op Zoom (“Bergse Lions”). Daarnaast zijn deze Lions mede-ondertekenaars van een regionale samenwerkingsovereenkomst voor taalacties in de regio. En de PR voor belangrijke landelijke Lionsacties zoals het symposium “Lezen=Groeien!” wordt gedragen door Bergse Lions.

 

Plaatselijk is er een goede samenwerking met de Taalalliantie en het Taalhuis, die samen circa 80 taalvrijwilligers tot hun beschikking hebben. Een experimentele methodiek gericht op zeer laaggeletterde werknemers, steun aan taalambassadeurs in het kader van een Bergs Taalpanel en een-op-een steun aan taalverwervers via een taalmaatjesproject van Humanitas zijn in voorbereiding.

 

De taalvrijwilligers van het Taalhuis bieden steun aan laaggeletterde volwassenen. Onder andere via de computer-methodiek “Klik en Tik”, door “lessen” in kleine groepen en een-op-een steun.

 

Eerste concrete plaatselijke acties van Lions op de zgn. Brabantse Wal (LC Bergen op Zoom, LC Bergen op Zoom Scaldis en LC Steenbergen) betroffen materiële bijdragen aan de kosten van “Klik en Tik” en de werving van deelnemers. De werving is voortgezet via gerichte acties en flyeren tijdens de Weken van de Alfabetisering. De laatste mijlpaal waren grote billboards op de Bergse Grote Markt in oktober 2016, geplaatst door de gemeente en partners in de plaatselijke taalalliantie, waarvan de Lions Club Bergen op Zoom deel uitmaakt.

 

In oktober 2016 kregen de taalvrijwilligers een feestavond aangeboden. De foto geeft daarvan een beeld. Leden van de Lions Club Bergen op Zoom zorgden voor de vrijwilligershandjes en traden die avond als obers op. De kosten van deze avond zijn gedragen door de Lions Clubs Bergen op Zoom, Bergen op Zoom Scaldis en Steenbergen. Het was een festijn dat zeker voor herhaling vatbaar is.