Lions voor Geletterdheid

Laaggeletterden worden onvoldoende bereikt. Dit is onaanvaardbaar en onwenselijk. Lions kunnen en willen een maatschappelijke bijdrage leveren – Lions voor Geletterdheid. Ze zetten laaggeletterdheid op de agenda, vooral lokaal. Ze zijn schakels in de lokale kennis- en infrastructuur. Ze helpen laaggeletterdheid te onderkennen, bijvoorbeeld in de organisaties waaraan ze verbonden zijn. Ze verwijzen mensen door naar de juiste cursussen ter verbetering van hun basisvaardigheden.

Reading Action Program

Lions International heeft in de zomer van 2012 het Reading Action Program gelanceerd. Lions Nederland heeft zich aan dit programma gecommitteerd voor minstens tien jaar. Lions Nederland is daarom samen gaan werken met onder andere de Stichting Lezen en Schrijven van Prinses Laurentien en is ambassadeur geworden van het nationale Taalakkoord. Dat is gebeurd tijdens het grote symposium van Lions, professionals en taalambassadeurs "Lezen=Groeien!" in Woerden-Zegveld, 31 maart 2016. Lions Nederland heeft een landelijke commissie Lions Lezen en Schrijven geïnstalleerd met de zes districtscoördinatoren Lions Lezen en Schrijven als leden.

Lions in actie

Lions zijn sinds 2012  in ongeveer 400 gerichte acties betrokken geraakt, en dit aantal groeit met grote regelmaat. Vooral het symposium "Lezen=Groeien!" van 31 maart 2016 en het ambassadeurschap van het nationale Taalakkoord hebben een echte boost gegeven. 330 Acties waren lokaal. Andere acties waren regionaal (zones, districten), landelijk en internationaal. Een echt toppunt was het gastoptreden van Prinses Laurentien op de Internationale Conventie in Hamburg in 2013. Belangrijkste doelen van de acties betreffen kennis  van de problematiek, samenwerking, onderwijs en bibliotheekwerk. 

Lions inzet sinds 2012

Sinds de start in 2012 zetten Lions op vele plaatsen door heel Nederland zich in voor de strijd tegen laaggeletterdheid. Al deze activiteiten zijn opgenomen in een compleet overzicht dat met grote regelmaat wordt bijgehouden. U kunt dit overzicht in PDF formaat hier oproepen en eventueel downloaden.

 

De onderstaande twee tabellen bevatten een geconsolideerd overzicht van de vele activiteiten waarbij Lions sinds 2012 betrokken zijn. Omdat er nog steeds activiteiten worden ontplooid, wordt ook dit overzicht van tijd tot tijd geactualiseerd.

 

* Mogelijk meer dan één doel per actie

 

Projecten

 • Lions en Leo's zetten taalproject Engels op

  District 110CW: LC Halderberge werkt samen met Poznan

 • Presentatie Klik & Tik cursus

  District 110CW:  LC Zevenbergen e.o. wijst ouderen op cursus 'Digivaardigheid'

 • English

  Engels talent gezocht

  District 110CW: LC Halderberge zoekt talent

Nieuws

Symposium S'taaL EEN SUCCES

24/06/2018

Op dinsdag 19 juni organiseerde de Taalcoöperatie: S’taal, een symposium over de aanpak van laaggeletterdheid in de stad. Ruim 90 professionals, (taal)vrijwilligers en...

Rendement met Taal

15/04/2018

Onder deze naam vond op 12 april jl. een bijeenkomst plaats op het Kellebeek College in Roosendaal. De doelgroep bestond uit werkgevers, directie en HRM adviseurs en werd als volgt aangekondigd...

Geef een boek cadeau

25/03/2018

De Lionscommissie 'Lezen en Schrijven' roept alle Lions op om mee te doen aan de landelijke actie 'Geef een boek Cadeau'. Een paginavullende oproep daartoe is verschenen in de Lion van...